Development

Projektová dokumentace generovana programem doxygen

GFG

Zkratka GFG znamená Graphical user interface For Games. Jedná se o uživatelské rozhraní vytvořené přímo na míru pro potřeby her, které chtějí využívat okenní systém. Důvod, proč to využít, je větší přehlednost různých nabídek a menu, které se pomocí tohoto nástroje dají vytvářet. Jsme přeci jen zvyklí na uživatelské rozhraní operačních systémů, které možností oken také využívají.

Dokumentace

Knihovna zvuků

Tento modul je primárně určen pro hry nebo pro aplikace, kde lze využít prostorový zvuk. Umožňuje vytvářet zdroje zvuku, nastavovat jim pozici a směr pohybu v prostoru, přičemž o všechny výpočty výsledné hlasitosti zvuků se stará OpenAL, které je svým stylem funkcí podobný grafické knihovně OpenGL. Podporovanými formáty zvukových souborů je WAV a OGG a jejich data se načtou do paměti vcelku, takže streamování není podporováno. Zvuková data lze sdílet mezi jednotlivými zdroji zvuku ve scéně a tím se sníží paměťová náročnost a redundance, protože každý zvukový záznam v databázi bude unikátní.

Dokumentace

Knihovna modelů

Tento modul umožňuje načítat a operovat s modely typu Cal3D a MS3D. U modelů Cal3D je umožněno provádět skeletální animaci a navíc je lze i mezi seoub míchat. Modely typu MS3D se vykreslují pouze staticky. K modulu existuje dokumentace s návodem na použití a text, kde je vše rozebráno, jak modul funguje a doporučuji si minimálně přečíst kapitolu o tvorbě Cal3D modelů.

Dokumentace

Knihovna textur

Tento modul používám v projektu ChronoPhobia k načítání textur. Podporuje formáty JPEG, PNG, TGA, BMP a další. Ke své funkcí využívá knihovny SDL a SDL_image a textury kompiluje do OpenGL. Další funkcí je načítání balíků textur formátu WAD3 a vytváření animací dle jmen textur. Využít lze i pro načtení samotných pixelů bez kompilace do textury.

Dokumentace

Created by Michal Jirouš © 2009-2018