Seznam zdrojových souborů

read()) { if ($soubor=="." || $soubor=="..") continue; $files[$i++] = $soubor; $cas = FileCTime( $directory."/".$soubor ); if( $cas > $newest ) { $newestfile = $soubor; $newest = $cas; } } $slozka->close(); echo "Naposledy modifikovaný soubor: ". $newestfile . " - " . Date( "j. M Y h:i:A" , $newest ) ."
"; sort($files); for( $j = 0; $j < $i; $j++ ) echo "".$files[$j]."
\n"; ?>