File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:
source/ammo_def.hAmmo definition
source/attack_info.hInformace o utoku Implementace jednotky utoku pomoci projektilu s okamzitym ucinkem, tj
source/bullet_tracks.hStopy po leticich kulkach
source/ctrl_weapon_manager.hManazer zbrani Manager ovlada vsechny zbrane
source/damage_types.hTypy zraneni Vycet vsech pouzitych typu zraneni
source/error_handler.hImplementace vypisu chyb a casto pouzivanych chybovych hlasek
source/HUD_ammo.hHead Up Display pro naboje
source/milkshapeModel.hDeklarace tridy pro nacitani modelu typu ms3d (Milkshape 3D)
source/model.hAbstaktni trida modelu, ktera definuje zakladni funkce a promenne pro operace s modelem
source/modelslib.h3D Models Library
source/soundslib.h3D WAV Sound Library
source/textureslib.hTextures Library
source/war_storage.hSklad zbrani a naboju
source/weapons.hDeklarace zbrani a prostredky pro jejich vytvoreni Databaze zbrani spolecne s definicemi jednotlivych zbrani
source/wpn_knife.hImplementace zbrane: Knife (Nuz)
source/wpn_mp5.hImplementace zbrane: Knife (Nuz)
source/wpn_pistol.hImplementace zbrane: Pistol 9mm

Generated on Wed Dec 17 14:23:31 2008 for Chronophobia by  doxygen 1.5.7.1