Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
AdditionalTexInfoDodatecne imformace o vlastnostech textury
AmmoElementTrida typu naboje
AttackInfoObjekt s intormacemi o utoku
BasicWeaponPredpis zakladni abstraktni tridy zbrani
modelLib::CAbstractCoreModelAbstraktni trida, ktera realizuje zakladni predpis modelu vcetne zakladnich promennych a funkci
modelLib::Cal3DModelElementKonkretni instance modelu
modelLib::CCal3DCoreModelTrida jadra modelu Cal3D, ktera udrzuje pocatecni stav a data modelu
modelLib::CCoreHLmdlJadro modelu mdl (Half-Life)
modelLib::CMS3DCoreModelTrida modelu MS3D, ktera po nacteni dat ze souboru vygeneruje a nastavi display list pro vykreslovani
CoreSoundZdroj zvukovych dat
CSoundLibraryOperacni trida knihovny zvuku
weapon_manager::CWeaponManagerHlavni obsluhujici trida zbranoveho manageru
modelLib::HLModelElementElement modelu typu MDL hry Half-Life
ImageInfoObjekt udrzuje vsechny potrebne informace o obrazku, ktere jsou potreba k nacitani a praci s pixely
MilkshapeModelTrida pro operace s modelem ms3d, ktera ho umi nacist a vykreslit
ModelAbstraktni trida modelu, ktera definuje spolecne vlastnosti
Model::MaterialMaterial properties
Model::MeshMesh
Model::TriangleTriangle structure
Model::VertexVertex structure
modelLib::ModelElementAbstraktni predpis elementu modelu
modelLib::ModelsLibraryHlavni trida tohoto modulu, ktera obstarava praci s databazi modelu
modelLib::MS3DModelElementElement modelu MS3D
NoWeaponZakladni typ zbrane, coz je "Zadna zbran" a hrac ji ma od zacatku
bullet_tracks::SingleTrackStruktura jedne stopy
SoundElementStruktura jednotky zvuku (Virtualni zdroj)
SourceElementZdroj zvuku
TextureElementObjekt textury
TexturesLibraryHlavni trida, ktera ovlada nacitani textur
Wad3FileInfoInformace o ulozenem obrazku
Wad3HeaderHlavicka souboru WAD3
Wad3MipMapHlavicka jedne textury
WarStorageObjekt, ktery udrzuje informace o zbranich a nabojich
WeaponCreatingFunctionMakerObjekt, ktery propojuje identifikacni cislo zbrane, funkci na vytvoreni jejiho objektu a jmeno zbrane
WeaponKnifeTrida zbrane knife
WeaponPistol9mmTrida zbrane Pistol

Generated on Wed Dec 17 14:23:30 2008 for Chronophobia by  doxygen 1.5.7.1